Porcelana

Opuszczona fabryka porcelany, niegdyś dająca zatrudnienie mieszkańcom niewielkiej miejscowości, w której się znajduje. Ostatni pracownik opuścił te mury w 1996 roku. Próbowano tu urządzić muzeum dziedzictwa przemysłowego, ale, jak to często bywa, rozeszło się o koszty. Teraz to miejsce, pozostawione samo sobie, powoli niszczeje. Ale robi to godnie, roztaczając wokół każdego je odwiedzającego swój wyjątkowy klimat. Naprawdę urzekło nas to miejsce.

Verlassene Porzellanfabrik, die einst Bewohner der kleinen Stadt, in der sie sich befindet, beschäftigte. Der letzte Angestellte hat diese Mauern 1996 verlassen. Es gab Versuche, hier einen technischen Denkmal zu schaffen, letztlich scheiterten diese jedoch an den Kosten. Nun verfällt langsam dieser für sich allein gelassene Ort. Aber er tut es mit Würde und entfaltet seine einzigartige Atmosphäre um jeden, der ihn besucht. Wir waren von diesem Ort wirklich beeindruckt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll Up